Om Fortus

Vi är en flexibel logistikpartner som arbetar med tredjepartslogistik, 3PL. Fortus kan hjälpa dig med din logistik oavsett om din verksamhet vänder sig mot privatpersoner eller företag, i Sverige eller Världen.

Med lång erfarenhet av e-handelslogistik och övriga lagertjänster hanterar vi dagligen flera tusentals leveranser. Våra lokaler är belägna i ett av Sveriges bästa logistiklägen.

Fortus 3PL är en del av Fortus Group som arbetat med E-handel sedan 1999. Fortus Group bedriver även E-handel, IT-utveckling och erbjuder betallösningar för all handel.

Img

Varför tredjepartslogistik, 3PL?

När du låter oss sköta din lagerhantering kan du lägga ditt fokus på dina kunder istället och låta din verksamhet växa. I samband med att du växer låter du oss skala upp ditt logistikflöde utan att du behöver fokusera på nyanställningar, leverantörsförhandlingar eller ökade fasta kostnader. Våra stora samlade volymer gör att vi kan göra bra förhandlingar med våra leverantörer och erbjuda dig fasta konkurrenskraftiga priser för våra tjänster. Vår koncern har ett starkt IT-fokus men anpassade system som lätt kan integreras till dina system för att uppnå ett så friktionsfritt samarbete som möjligt.

Till skillnad från de flesta tycker vi faktiskt om logistik och särskilt ehandelslogistik vilket har lett till att vi blivit duktiga på det vi gör. Vi delar gärna med oss till dig som kund.

Lager

Beroende på vilken typ av varor du arbetar med väljer vi tillsammans en lämplig lagringsform som pallplatser stallage, på hylla eller på särskild avsedd golvyta. Vi bestämmer gemensamt hur ditt gods bör lagras. Normalt betalar du som kund månadsvis för den yta som användts.

Vi förfogar över totalt ca 6000m2 logistikyta och har för närvarande drygt 5000 pallplatser i stallage. Delar av våra lokaler lämpar sig bättre för lagring på hylla.

Samtliga lokaler är rumstempererade året runt. Våra fastigheter är larmade, kameraövervakade och omges av industristängsel med taggtråd allt för att hålla hög säkerhet för ditt gods.

Img

Plock & pack

Utleveranser är ofta en av de största kostnadsdrivarna i de flesta logistikflöden. Därför krävs det att processen effektiviseras och anpassas till ett flöde som passar dina kunder. Din säljprocess, dina kunders köpbeteende, produkternas storlek, produktflorans storlek är alla faktorer som måste tas med i beräkning när vi skapar ditt utleveransflöde.

Vår målsättning vid utleveranser är att skapa en fast prismodell baserat, på ordern, produkterna eller i kombination. Viktigt är att du på förhand kan räkna med vilka kostnader som din försäljning medför, redan när du prissätter dina produkter. För att du skall kunna vara säker på att vi skickar ut dina leveranser i tid får du tillgång till vårt lagers system, Fortus WMS, där du i realtid kan se att vi uppfyller uppsatta KPI.

Frakt

Fraktkostnaden är en stor kostnad i E-handelslogistik.. Vi använder oss idag av de flesta stora fraktaktörerna som opererar i Norden; DHL, PostNord, Posti, Bring, DSV och UPS för att nämna några.

Vårt systerbolag Fraktsystem i Norden erbjuder publika fraktavtal och har idag närmare 600 fraktkunder. Tillsammans med våra 3PL-kunder har vi stora fraktvolymer och kan göra kraftfulla upphandlingar så att vi kan erbjuda dig konkurrenskraftiga priser.

För att hålla dina fraktkostnader så låga som möjligt sätter vi noggrant upp logik i vår IT-miljö för att alltid välja det mest optimala fraktalternativet baserat på destination,vikt, mått eller din kunds önskemål.

IT

En bra IT-struktur är en förutsättning för effektivt logistikflöde. Vi har själv konstruerat vårt Warehouse Management System vilket gör att vi har en större frihet än de flesta andra aktörer. För att effektivisera unika kundflöden har vi möjlighet att anpassa våra system.

För att vi skall kunna arbeta effektivt vill vi arbeta i Fortus WMS och inte i våra kunders affärssystem. Däremot bygger vi gärna en integration till ditt system.

Fortus WMS är webbaserat vilket ger dig som kund tillgång var du än är. Vi tror på transparens och har byggt flera enkla vyer så att du i realtid kan se hur vi sköter oss.

Referenser

”Fortus har varit en bra och stabil logistikpartner till oss i många år. De har hög servicegrad och jag kan varmt rekommendera dem ”

- Olle Bergh - Manager Inspection and StoreElectronic Defense Systems SAAB AB

”Vi har haft Fortus som logistikpartner i 2 år och de har hanterat vårt snabba, och emellanåt ryckiga, flöde väl. De har löpande visat prov på lyhördhet, proaktivitet och ett starkt kundfokus”

- Daniel Bergendahl - COOTVNS Scandinavia AB

”Fortus har skött vår logistik i 3 år och varit väldigt kundinriktade och öppna för nya möjligheter hela tiden. Vårt flöde kräver snabba processer och initiativförmåga vilket Fortus har visat gång på gång”

- Viktor Sellman - VDSportlala.se

Logistikläge

När du låter oss sköta din logistik kan du lägga ditt fokus på dina kunder istället och låta din verksamhet växa. I samband med att du växer låter du oss skala upp ditt logistikflöde utan att du behöver fokusera på nyanställningar, leverantörsförhandlingar eller ökade fasta kostnader. Våra stora samlade volymer gör att vi kan göra bra förhandlingar med våra leverantörer och erbjuda dig fasta konkurrenskraftiga priser för våra tjänster. Vår koncern har ett starkt IT-fokus med anpassade system som lätt kan integreras till dina system för att uppnå ett så friktionsfritt samarbete som möjligt.

Till skillnad från de flesta tycker vi faktiskt om logistik vilket har lett till att vi blivit duktiga på det vi gör. Vi delar gärna med oss till dig som kund.

Kontakta oss

Namn:*
E-post:*
Meddelande:*